Historische Haven Naarden

Hier vindt u een impressie van de toekomstige museum c.q. historische haven. Als alles volgens plan verloopt zal het er op termijn ongeveer zo uit gaan zien. Het gaat hier overigens om onbewoond varend erfgoed/monumenten.
Alleen de Arsenaal kant wordt als museumhaven ingericht.
De bootjes van buurtbewoners aan de "Nieuwe Haven" kant kunnen dus gewoon blijven liggen.
In tegenstelling tot deze impressies zullen de schepen van "Vestingvaart Naarden" een permanente ligplaats krijgen in de Historische Haven en wel helemaal aan de oostzijde bij de "Arsenaaltrap".
Rond de "Naardense vaardagen" en "Open monumenten dag" zullen beide zijden van de haven als museumhaven ingericht zijn.

Museum Haven Naarden
Bovenaanzicht v.d. "Nieuwe Haven".
Aan de onderzijde zien we de bootjes van buurtbewoners.

Museum Haven Naarden
Vanuit het zuid-oosten

Museum Haven Naarden
Vanuit het zuid-westen

Home

 

Web development by Erik-Jan Geniets. Illustraties: Marcel Booij © 2006 - 2016.