Historische Haven Naarden

De Stichting Historische Haven Naarden wil de waterrecreatie in en om de Vesting Naarden bevorderen. Zij wil dit bereiken door het aanpassen van bestaande en het realiseren van nieuwe voorzieningen.

De Stichting Historische Haven Naarden heeft oorspronkelijk 3 plannen opgesteld om haar doel te bereiken:
1. Het inrichten van een historische haven in de "Nieuwe Haven".
2. Het inrichten van een aanlegsteiger voor passanten, bereikbaar vanaf de Naardertrekvaart.
3. Het verbinden van de Naardertrekvaart met het Gooimeer.

Het aanleggen van de passantenhaven en het realiseren van de vaarverbinding is inmiddels opgepakt door provincie en landelijke overheid. Hiermee komen deze doelstellingen te vervallen voor de Stichting Historische Haven Naarden en kunnen wij ons vanaf nu volledig toeleggen om de eerste en belangrijkste doelstelling van de stichting, het realiseren van de historische c.q. museale haven in Naarden-Vesting.

Openbaar vaarwater Naarden
Het vaarwater rond de vesting Naarden

Historische haven

De Stichting Historische Haven Naarden is van mening dat in en rond de Vesting Naarden mogelijkheden aanwezig zijn om een historische c.q. museum haven in te richten.

Deze hebben een tweeledig doel:
Bevorderen van de toeristische waarde door verfraaiing van het aangezicht van historische plaatsen.
Ondersteuning van het voortbestaan van oude historisch waardevolle schepen.

Historische Haven Naarden
Zo zag het er uit op Open Monumenten Dag

Nationaal gezien is er een grote belangstelling voor het inrichten van bestaande stadshavens als historische haven. Tientallen oude plaatsen hebben reeds een historische of museum haven, of zijn bezig deze te realiseren.

De inrichting van een historische haven vormt een belangrijke bijdrage aan de toeristische waarde van Naarden. Immers, naast de bekende bezienswaardigheden is de aanwezigheid van fraaie oude schepen een extra stimulans voor een bezoek aan onze stad, zowel over de weg als via het water.

Scheiding van moderne en historische schepen is noodzakelijk om de historische haven een optimale klassieke uitstraling te geven.

Historische Haven Naarden
Naardens schip "De Voorwaarts" in vroeger tijden.
Het schip maakt nu deel uit van de collectie van het Haven Museum in Rotterdam.

Voorwaarts
"De Voorwaarts" even terug in Naarden. (2004)

Voorwaarts
"De Voorwaarts" in het Haven Museum Rotterdam, oktober 2006. (Foto: Erik-Jan Geniets)

Gedetailleerde informatie vindt u op de pagina "Historische haven".

Home

 

Web development by Erik-Jan Geniets. Foto's / illustraties: Marcel Booij e.a. © 2006 - 2016