Historische Haven

HISTORISCHE HAVEN

 

De Historische Haven in Naarden Vesting zal worden ingericht aan de Kooltjesbuurt en een deel van het water van de Nieuwe Haven. In de haven is plek voor een een selectie van onbewoond varend erfgoed cq. varende monumenten en een beperkt aantal havenfaciliteiten.

 

Schepen kunnen worden toegelaten wanneer zij passen in een vastgelegd collectieplan en voldoen aan de toelatingscriteria. Deze zijn o.a.

•het schip is oorspronkelijk ontworpen en gebouwd om mee te varen

•het schip is meer dan 50 jaar geleden te water gelaten

•het scheepstype was meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend op de Nederlandse wateren in het algemeen en het vaarwater rond Naarden in het bijzonder

•het schip verkeert grotendeels in originele staat en uitvoering

 

De Schouwcommissie Historische Haven Naarden is een adviesorgaan welke aangemelde schepen voor een ligplaatst in de Historische Haven Naarden, toetst en beoordeelt op hun geschiktheid volgens de toelatingscriteria. Procedures en criteria zijn vastgelegd in het zgn. schouwreglement van de Stichting Historische Haven Naarden. De criteria zijn grotendeels tot stand gekomen op basis van de richtlijnen van Gemeente Gooise Meren en volgen inhoudelijk de toetsingscriteria van Varend monument volgens Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN).

Indeling Histrische Haven

Vaarwater rond de vesting Naarden

Oude schepen tijdens de Naardense Vaardagen

Naardens schip 'De Voorwaarts' in vroeger tijden. Het schip maakt nu deel uit van de collectie van het Haven Museum in Rotterdam.

'De Voorwaarts' even terug in Naarden. (2004)

 

'De Voorwaarts' in het Haven Museum Rotterdam, oktober 2006.

(Foto: Erik-Jan Geniets)

De trekschuit, ca. 1910