Doelstelling

DOELSTELLING

 

De Stichting Historische Haven Naarden is van mening dat in de Vesting Naarden een unieke gelegenheid aanwezig is om een historische- c.q. museum haven in te richten.

 

De historische haven heeft een tweeledig doel: 1. het bevorderen van de toeristische waarde, door verfraaiing van het aangezicht van Naarden en 2. ondersteuning van het voortbestaan van oude- en historisch waardevolle schepen.

 

Nationaal gezien is er een grote belangstelling voor het inrichten van bestaande stadshavens als historische haven. Tientallen oude plaatsen hebben reeds een historische- of museumhaven, of zijn bezig deze te realiseren.

 

De inrichting van een historische haven vormt een belangrijke bijdrage aan de toeristische waarde van Naarden; immers, naast de bekende bezienswaardigheden is de aanwezigheid van fraaie oude schepen een extra stimulans voor een bezoek aan onze stad, zowel over de weg als via het water. Scheiding van moderne en historische schepen is daarbij noodzakelijk om de historische haven een optimale klassieke uitstraling te geven.

 

Impressie Historische Haven