Home

WELKOM IN DE HISTORISCHE HAVEN NAARDEN

 

Midden in de Vesting Naarden vindt u onze prachtige historische haven. In deze oude stadshaven worden originele gerestaureerde schepen gepresenteerd welke in vroeger tijden hier te zien waren.

 

Vanaf medio 2018 zullen de eerste museale schepen ligplaats nemen aan de gereserveerde kade in de haven.

 

Stap terug in de tijd en beleef de sfeer van oude schepen en hun schippers.

 

Ontdek de bijzondere historie van deze oude stadshaven met haar originele zeesluis naar de Zuiderzee en de oude trekschuit verbinding naar Amsterdam.

 

Combineer uw bezoek met een rondleiding door de stad of een rondvaart vanuit de haven langs de vestingwerken.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

 

De Stichting Historische Haven Naarden is, na 10 jaar voorbereiding, gestart met de realisatie van een historische museumhaven in de oude stadshaven van Naarden-Vesting. Locatie hiervoor is de gehele walkant aan de zijde van Het Arsenaal/Kooltjesbuurt in de Nieuwe Haven in de vesting tot aan de helft van het water voor deze walkant.

 

Met deze haven wil de stichting de volgende doelen bereiken:

•herbestemmen van de bestaande haven als historische museumhaven,

•het bevorderen van de cultuurhistorische waarde van de vesting Naarden,

•ondersteuning van het voortbestaan van nationaal oude- en historisch waardevolle schepen.

De walkant en het water aan de zijde van Het Arsenaal zijn eigendom van de Nationale Monumenten Organisatie (NMO) / Stichting Monumenten Bezit. De Stichting Historische Haven Naarden is nu de formele huurder hiervan. Gebruik en beheer van de haven is zorgvuldig tussen eigenaar, de gemeente Gooise Meren en de stichting Historische Haven Naarden vastgelegd.

 

Inmiddels zijn voorzieningen zoals stroom- en drinkwater aansluitingen alsook afmeerringen voor de schepen in de haven gereed en binnenkort worden borden voor vergunninghouders geplaatst. Ook is het aantrekken van museale schepen gestart. Deze schepen worden geselecteerd op basis van een scheepshistorisch-collectieplan. De aanmeldingen worden getoetst door een speciaal hiervoor gevormde schouwcommissie binnen de Stichting Historische Haven Naarden. Informatie via info@havennaarden.nl

De formele opening staat gepland op 14 april 2018. Hieraan zal uitvoerig aandacht in de lokale media worden gegeven.